BU Game Jam 2019 เปิดเวทีตามหาสุดยอดนักพัฒนาเกมรุ่นใหม่

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดโครงการ BU GAME JAM 2019 เป็นปีที่ 2 ร่วมกับพันธมิตรด้านการศึกษาในอุตสาหกรรมเกมชั้นนำ
เปิดเวทีแข่งขันระดับนักศึกษา ปูทางสู่การยกระดับคุณภาพนักพัฒนาเกมในอนาคต นำเสนอผลงานการออกแบบเกมคอมพิวเตอร์
ผลลัพธ์จากกระบวนการเรียนการสอนล้ำอนาคตตามแนวคิด Creativity + Technology ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเกมและสื่อเชิงโต้ตอบ
ยกทีมโชว์เด่นเทคนิคการเล่าเรื่องผ่านเกม (Storytelling) สนุกเร้าใจ ไอเดียสร้างสรรค์เป็นเลิศที่สามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงธุรกิจได้

 

ดร.พัฒนพล เหรียญโมรา รองคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 

กล่าวว่า โครงการ BU GAME JAM
เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ประจำปีที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพใช้เป็นเวทีฝึกฝนทักษะและเพิ่มประสบการณ์เรียนรู้ในการพัฒนาเกมและสื่อเชิงโต้ตอบ
ส่งเสริมการลงมือปฏิบัติผ่านกระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิด Creativity +Technology โดยผสานความรู้ข้ามศาสตร์ คือ วิชา Digital Storytelling
คณะนิเทศศาสตร์และวิชา Object-oriented Programming คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
รวมทั้งจัดบรรยายพิเศษให้นักศึกษาโดยเชิญวิทยากรมืออาชีพตัวจริง มาให้ความรู้ มุมมอง และแบ่งปันประสบการณ์ตรงช่วยชี้แนะแนวทางและเทรนด์การออกแบบเกมที่โดนใจตลาด
“นักพัฒนาเกมที่มีฝีมือต้องมีเวทีพัฒนาทักษะทุกด้านทั้ง ความคิดสร้างสรรค์การเล่าเรื่อง และการใช้เทคโนโลยี เวที GAME JAM
ในระดับสากลที่จัดขึ้นในหลายประเทศชั้นนำถือว่าเป็นกิจกรรมที่สามารถยกระดับความสามารถของนักพัฒนาเกมได้ดี รูปแบบ BU GAME JAM จึงเป็นเครื่องมือลับสมองประลองฝีมือของนักศึกษาชั้นปีที่ 1
เพื่อก้าวสู่อุตสาหกรรมเกมและสื่ออินเตอร์แอคทีฟอย่างมีคุณภาพ โดยสามารถทำงานไปพร้อมๆ กับการเรียน” ดร.พัฒนพล กล่าว
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพเปิดหลักสูตรเกมและสื่อเชิงโต้ตอบ โดยมีมหาวิทยาลัย Full Sail University สหรัฐอเมริกา


ผู้นำระดับโลกสาขา Game Design ร่วมกันพัฒนาหลักสูตร
มุ่งผลิตบุคลากรรองรับทุกสายงานอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเกมและอีสปอร์ต เช่น Animator ,
Audio Engineer, Game Creative Director, DevOps Engineer, Game Designer,Technical Artist และ ฯลฯ
โดยให้นักศึกษาได้ลงมือทำงานจริงกับองค์กรที่ร่วมเป็นพันธมิตรด้านการศึกษาไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเกม การทำโปรเจ็กต์เกม
โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านเกมเป็นพี่เลี้ยงชี้แนะให้คำปรึกษา

มีการศึกษาดูงานกับบริษัทผู้ผลิตเกม ร่วมรายการแข่งขันเกมและกีฬาอีสปอร์ตในทัวนาเม้นต์ต่างๆ
เมื่อร่วมการแข่งขัน BU GAME JAM 2019 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีโอกาสฝึกทักษะ Soft Skill ที่สำคัญ เช่น ความคิดสร้างสรรค์และการทำงานเป็นทีม
รวมทั้งทักษะในสายอาชีพที่ชอบและใช่ การแข่งขันครั้งนี้มีผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้น 50 ราย กำหนดเวลา 7 สัปดาห์ ให้นักศึกษารวมกลุ่มพัฒนาเรื่องราว (Story) และตัวต้นแบบ
(Model) ของเกมคอมพิวเตอร์ และมี10 ผลงานที่ผ่านรอบคัดเลือก
ในรอบชิงชนะเลิศ
นักศึกษานำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นพันธมิตรด้านการ
ศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จากภาคอุตสาหกรรมเกมและสื่อเชิงโต้ตอบ ประกอบด้วย
1. บริษัท ทรู แอกซิออน
2. บริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด (Yggdrazil group Co.,Ltd.)
3. บริษัท ดีบัสซ์ จำกัด (Debuz Co.,Ltd.)
4. Wicket Gaming (Thailand) Co.,Ltd.
โดยมีเกณฑ์การพิจารณาแบ่งเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์ การเล่าเรื่องสนุก-น่าสนใจ และการนำไปพัฒนาต่อยอดในเชิงธุรกิจ
ภายในงานยังมีการบรรยายพิเศษให้ความรู้นักศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพตัวจริงในอุตสาหกรรมเกม มีนายศรัญย์พัจน์ เสรีวัฒนา Visionary บริษัท Cloud Colour จำกัด
ให้ความรู้ในเรื่อง “การวิเคราะห์และออกแบบเกม” และนายจิรายุ บุตรขุนทอง Mobile Game Marketing Senior Association บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด
หัวข้อ “การทำตลาดและการดูแล Game Community”ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
“เกมเป็นศาสตร์ที่ผสานความรู้ในหลายด้านทั้งไอที คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ การตลาด การเล่าเรื่อง คนทำเกมต้องเล่นเกมเยอะ
อ่านหนังสือให้มากหลากหลายประเภทและต้องไม่หยุดเรียนรู้
ผลงานเกมของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพใน BU GAME JAM 2019
ถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจ กิจกรรมแบบนี้ช่วยเพิ่มประสบการณ์ในการทำงานให้นักศึกษา
เป็นเวทีทำให้พวกเขาได้ใช้ความรู้ที่มีนำเสนอผลงาน ได้ฝึกฝนฝีมือไปเรื่อยๆ ถือเป็นการบ่มเพาะบุคลากรสายเกมที่จะเข้าสู่ตลาดงานจริงได้ในอนาคต”

นายศรัญย์พัจน์ กล่าวให้ความเห็นหลังจากชมผลงานทั้งสิบโปรเจ็คของนักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือก
สำหรับผลการแข่งขัน BU GAME JAM 2019

ทีมชนะเลิศ คือ
Project Memories และรางวัล Popular Vote Project Memories


รองชนะเลิศอันดับ 1 Lanticon


รองชนะเลิศอันดับ 2 Grand Forest

ด้านนายจิรายุ บุตรขุนทอง Mobile Game Marketing Senior Association บริษัท
การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวปิดท้ายว่า
ทักษะสำคัญที่คนสายเกมต้องฝึกฝนตนเองคือ มีความใฝ่เรียนรู้ ไม่ทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้ว

และพร้อมเรียนรู้ใหม่เสมอ “อุตสาหกรรมเกมเติบโตและขยายตัวในอัตราสูงมากทุกๆ ปี
หลายตำแหน่งงานต้องการคนทำงานมืออาชีพที่มีความสามารถ
เราดีใจที่มีสถาบันการศึกษาให้ความสำคัญกับการพัฒนาบัณฑิตสาขาเกม
สร้างคนที่ตรงกับความต้องการของภาคธุรกิจ”

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างเกม Project Memories

Demo Lanticon

Demo Grand Forest

 

 

Comments